Husdammskvalster & mögelsvamp

Ökad fuktighet kan leda till mögeltillväxt och spridning av giftiga ämnen i byggnader. All biologisk aktivitet, såvälinsekter som mikroorganismer, ökar med fukthalten. Därför kan man även drabbas av tillväxt av husdammskvalster. Att bo eller uppehålla sig i rum med husdammskvalster och mögelsvamp är klart olämpligt.

Husdammskvalster

Husdammskvalster är små djur som trivs och förökar sig på mörka, varma och fuktiga platser. Husdammskvalster trivs speciellt i madrasser, sängkläder, stoppade möbler och heltäckningsmattor, där de lever av hudflagor från oss människor. Förekomst av kvalster är en riskfaktor för utvecklande av astma och allergier.Kvalstren är mycket små, bara ca 0,4 mm långa och gulvita i färgen. Du behöver förstoringsglas för att upptäcka dem i dammet.

Husdammskvalster och mögelsvamp är en vanlig orsak till allergisk astma

Den vanligaste inomhusallergin att orsaka allergisk astma i Europa, är allergi mot husdammskvalster. Har man en sådan allergi reagerar man genom till exempel rinnande näsa och ögon, men även med eksem och astmaanfall. Kvalster förekommer i högre grad i dammet i byggnader med fuktskador än i hus som håller en luftfuktighet under 40% vintertid.

Mögelsvamp och bakterier

Mögelsvamp och bakterier trivs och växer på i första hand organiska material. Det vill säga växtdelar, matvaror, byggnadsvirke… De växer snabbt när omgivningen blir tillräckligt fuktig, speciellt i mörka utrymmen som källare och förråd. Upptäcker du husdammskvalster och mögel därhemma, bör du snarast möjligt åtgärda det.

Electro drain

Electro drain

Arbete utfört av electro drain

Boka ett möte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis dictum felis vitae tempus facilisis. Sed facilisis ante id justo condimentum finibus. Aliquam auctor nibh tristique hendrerit posuere.