Dränera utan att gräva

Electro Drain gör det möjligt att dränera från insidan, vilket innebär att man slipper gräva upp marken runt byggnaden. Vårt ED500 system används med fördel för större byggnader som Brf:er, kyrkor, offentliga och kommersiella fastigheter. Installationen är smidig och går att utföra året runt.

Välkommen till en trygg, miljösmart och effektiv dränering.

Dyrt och tidskrävande att dränera

Problem med fukt i källare, garage och bottenplattor är oftast en ovälkommen och mycket kostsam utgift. Räknar man in uppgrävda vägar, altaner, uteplatser med mera så kan utgiften öka betydligt mer.

Det är därför inte konstigt att erfarna och professionella förvaltare inom kommuner, Svenska Kyrkan, HSB och Riksbyggen har vänt sig till nya, modernare lösningar för att på ett mer kostnadseffektivt, miljövänligt och tidsbesparande sätt angripa fukten.

Intervju med Styrelseordförande Leif Wallin och Teknisk Förvaltare Janne Alm på HSB Brf Akvarellen efter installationen av Electro Drains system

Spela videoklipp

“Genom att välja Electro Drains system slapp vi både gräva och spränga, all installation skedde inifrån. Det gick mycket snabbt och smidigt och det blev också mycket billigare än en traditionell grävd dränering.”

Leif Wallin – Ordförande HSB Brf Akvarellen

Peter Boel som är vice ordförande på Riksbyggen Brf Sagogången berättar att de för 16 år sedan installerade Electro Drain i en av sina fastigheter.

Spela videoklipp

“Initialt grävde vi och därefter prövade vi att injektera, men det löste inte fuktproblemen. Med installationen av Electro Drains system blev det torrt. Och det har det varit i mer än 16 år. Nu har vi installerat vårt tionde system och vi använder oss av Electro Drain för att hantera våra fuktproblem i källare väggar och golv.”

Peter Boel – Vice ordförande på Riksbyggen Brf Sagogången

Några av våra nöjda kunder

Första installationerna gjordes för mer än 20 år sedan och de är fortfarande aktiva och skyddar.
Exempel på nöjda kunder är:

Hur fungerar tekniken?

Electro Drains lösning för torrläggning av källare baserar sig på elektroosmos som är en väl beprövad metod för att driva ut fukt ur betong.

Eftersom tekniken verkar i själva betongen är den speciellt effektiv för att motverka vattenintrång orsakad av uppstigande, kapillär, markfukt. Att det är en effektiv metod är omvittnat i tester och forskningsrapporter samt, inte minst, i alla de över 3.000 installationer som är gjorda bara i Sverige. Varje installation sker på ett fackmannamässigt sätt med garanterat resultat inom 90 dagar och 15 års funktionsgaranti.

"Äntligen Hemma” TV4 provar modern dränering

Spela videoklipp

Detta är ett urklipp ifrån TV4:s program “Äntligen Hemma”, där man installerar vårt system i ett hus med fuktskadad källare.

Så fungerar vårt system

Vi presenterar på ett enkelt sätt i videon hur vårt system fungerar genom att trycka bort kapillärt uppgående fukt.

Varför Electro Drain?

Ekonomiskt

Spara upp till 75% av kostnaden mot traditionell dränering (du slipper du gräva).

Tryggt

15 års produktgaranti och 90 dagars resultatgaranti.

Enkelt

Inga långa väntetider, installation i regel på mindre än en vecka.

Studier

Vad säger forskningen om vår teknik?

Stephan Mangold på Chalmers Industriteknik har gjort en rapport kring vår uttorkningsteknik.

Norska Byggforsk har arbetat fram omfattande studie kring kopplingen emellan fuktbekämpning och elektroosmos tekniken.

Vanliga frågor

Vi började utveckla systemet i början av 1990 talet och hade vår första prototyp klar 1992. Därefter testades systemet under olika förutsättningar (material och miljöer) i Norge, Sverige och Tyskland. 2001 lanserade vi den första kommersiella färdiga produkten men kontinuerlig utveckling sker och det system som används idag är version nummer sju.

Vi garanterar resultat inom senast 90 dagar efter installation. Skulle det inte fungera på just ditt hus har du rätt att få pengarna för systemet tillbaka. Vid installationen görs ett antal mätpunkter som sedan används som referenspunkter vid slutmätning.

Självklart. Du hittar du flera av dem under fliken ”Referenser” i menyn. Många av dem återkommer gång på gång med nya uppdrag.

Den kritik som finns mot all ny teknik kommer främst ifrån företrädare av den traditionella metod som använts på marknaden. Kritiken framförs av bolag och organisationer som har ekonomiska intressen och riskerar att förlora stora summor i förlorad försäljning och annons- och sponsorpengar då nya modernare och mer effektiva lösningar finns på marknaden.

Till skillnad från traditionell dränering torkar Electro Drain även rakt uppstigande markfukt, som är det absolut vanligaste fuktproblemet.

Electro Drain system arbetar med lågspänningspulser vilket innebär att det inte bildas strålning eller magnetfält. Kostnaden för drift är ca 2:-/kvm och år.

Systemet fungerar i de flesta typer av murverk och gjutna konstruktioner. Är väggarna väldigt dåliga kan ny puts vara nödvändig så att de elektriska pulserna har något att fortplanta sig i. Detta kan avgöras på plats av våra certifierade installatörer.

Ibland syns effekten redan efter några dagar, ibland tar det några månader. Allt beror på hur förutsättningarna ser ut. I vilken kondition är väggarna? Hur ser marken ut? Finns det sprickor som vi måste ta hänsyn till? Genom en noggrann besiktning innan installationen skaffar vi oss det underlag vi behöver. Om vi tar på oss arbetet garanterar vi ett resultat inom 90 dagar.

Systemet har funnits på marknaden sedan 1992 och det fungerar lika bra fortfarande. Stresstester i laboratoriemiljö indikerar en livslängd på minst 30 år. Vi lämnar alltid en 15 års funktionsgaranti på all teknik och åtgärdar eventuella fel utan kostnad.

Till skillnad från traditionella dräneringsmetoder har Electro Drain mycket låg miljöpåverkan vid tillverkning, installation och drift. Anläggningen avger ingen strålning och den årliga energiförbrukningen ligger på under 100 kronor för en normalstor villa.

Boka ett möte

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation kring dina fuktproblem och mer information om hur du dränerar utan att gräva.